Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

W ustroju rozdzielności majątkowej każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek osobisty. Mimo wszystko nie do końca wpływa to na wzajemne dziedziczenie małżonków po sobie. Co da zasady bowiem małżonkowie…

Czytaj dalej

Rozwód z winą i bez orzekania o winie

Rozwód z winą i bez orzekania o winie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie obu stron sąd zaniecha orzekania o winie. Ważne jest, że przypisując małżonkom w…

Czytaj dalej

Rozwód, separacja i separacja faktyczna

Rozwód a separacja - różnice

Często już przed rozwodem (a bywa, że na długie lata i bez planów rozwodowych) małżonkowie funkcjonują w stanie, który określa się mianem separacji faktycznej. Nie jest to pojęcie prawnie uregulowane…

Czytaj dalej