POKREWIEŃSTWO

Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których pokrewieństwo powstało, a oblicza się je za pomocą linii i stopni. Możemy zatem mówić o krewnych w linii prostej, czyli osobach pochodzących jedna od drugiej oraz o krewnych w linii bocznej, czyli osobach, które pochodzą od wspólnego przodka (a nie są krewnymi w linii prostej).

Krewni w linii prostej to m.in. dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki. Ponadto, krewni ci dzielą się na wstępnych i zstępnych, w zależności kto od kogo pochodzi:

  • babcia/dziadek to dla nas wstępni II-go stopnia w linii prostej
  • mama/tata to wstępni I-go stopnia w linii prostej
  • my jesteśmy tutaj
  • córka/syn to nasi zstępni I-go stopnia w linii prostej
  • wnuczka/wnuk to zstępni II-go stopnia w linii prostej

Tak właśnie wygląda pokrewieństwo w linii prostej. Pradziadkowie, prawnuki i kolejne pokolenia to po prostu dalsze stopnie.

Krewnymi w linii bocznej są, jak już wspomniałem – osoby pochodzące od wspólnego przodka, a niebędące krewnymi w linii prostej, czyli rodzeństwo (również przyrodnie), będą to także dzieci rodzeństwa, itd. Co ważne, w przypadku pokrewieństwa w linii bocznej brak jest I stopnia, ponieważ nie wlicza się tutaj wspólnego przodka, a zatem rodzeństwo to krewni II stopnia w linii bocznej a dzieci rodzeństwa to krewni III stopnia w linii bocznej.

POWINOWACTWO

Powinowactwo jest stosunkiem łączącym jednego małżonka z krewnymi drugiego. Obliczanie stopnia i linii nie powinno przysporzyć problemu, ponieważ linia powinowactwa stanowi wierne odwzorowanie linii pokrewieństwa. Między małżonkami należy postawić znak równości, tzn. jeśli dla nas nasz ojciec jest wstępnym I stopnia w linii prostej, to dla naszego małżonka również (z tym, że już nie wstępnym a powinowatym). Analogicznie jeśli rodzeństwo naszego małżonka jest dla niego krewnym II stopnia w linii bocznej, to dla nas będzie to powinowaty II stopnia w linii bocznej, czyli po prostu szwagier bądź szwagierka.

Fot. Pablo Hermoso (unsplash.com)

Inne wpisy